Herresenior

Dyssegårdskirken

Herresenior-klubben ved Dyssegårdskirken

 

mødes den første torsdag i måneden kl. 10-12 i kirkens sognegård på Dyssegårdsvej 19 om

 

- erindringsoplevelser om / ved os selv

 

- samtale / frit samvær

 

- kaffemik / ostemad mv.

 

- foredrag / ekskursioner

 

- fællesskab / større netværk

 

 

De næste møder:

 

Torsdag den 1. juni kl. 10.00

Munken Bernhard af Clairvaux (1090-1153) var en af middelalderens store forfattere og anses for cistercienserordnens mest centrale figur. Bernhard er en af den kristne spiritualitets mestre og var banebrydende ved en ekstraordinær sproglig begavelse. Han gjorde cistercienserordnen kendt vidt og bredt og bidrog til at gøre den til 1100-talets største vækkelsesbevægelse. Cand. mag samt børn- og ungemedarbejder ved Dyssegårdskirken, Julie Wolf Seidelin, fortæller om Bernhard af Clairvaux ud fra en fascinerende prædiken, hvor Bernhard dramatiserer Maria bebudelse. Vi skal høre om hvordan 1100-tallets cisterciensiske munke skriver prædikener, der har til formål at formidle og vække en længsel efter Gud og tage det bibelske budskab til sig personligt. Vi vil få smagsprøver på Bernhards mesterlige poetiske billedmættede stil og høre om Bernhard og hans baggrund og hvordan han bebuder sine læsere en personlig undfangelse af Kristus i det indre. Vel mødt.

 

Torsdag den 10. august kl. 9.30-13

Vi kører til Karlebo landsby med en af landets ældste middelalderkirker. Sognepræst Kirsten Johansen fortæller om kirken og landsbyen, som engang var centrum i det store Karlebo Sogn. Endvidere om middelalderkirkernes placering midt i landet og de få kilder vi har tilbage om Karlebo i middelalderen. Besøget afsluttes med en let frokostanretning i "længen" forestået af Brita Johansen. Pris for deltagelse er som sædvanlig 20 kr.

Vi mødes kl. 9.30 til et hurtigt morgenbord i Dyssegårdskirkens menighedslokale, hvorefter vi starter egne biler mod Karlebo med ankomst kl. 10.30. Hjemkomst til Dyssegårdskirken kl. 13.00.

 

Flere oplysninger hos

Otto Mønsted Nielsen 39 67 89 63

eller Steen Johansen 39 67 16 54