Menighedsråd

Dyssegårdskirken

Menighedsråd

Rådets medlemmer (stående, fra venstre): Lisbet Rømer (præst) Birgit Baes Hansen, Steen Nordberg-Nielsen, Mogens Laursen (kirkeværge) Steen Borup-Nielsen (næstformand) Peter Windfeldt Schmidt, Jørgen Løkke (kasserer) Steen Lindholm (medarbejder-repræsentant) Peter Bjerrum. (Siddende, fra venstre): Otto Mønsted Nielsen (formand) Tanne Terese S. Hagerup, Anni Scherling,

Thue Petersen (præst) og Birgitte Ewerlöf (kontaktperson) Lene Eva Andersen er stedfortræder.