Meditationsgruppe

Dyssegårdskirken

Åben meditationsgruppe i kirken mandage kl. 17-19

 

Der er mange mennesker, som lærer sig at meditere for at få mere nærvær og ro i hverdagen. Meditation er en form for fordybelse og betyder ”at søge mod midten” eller ind til sagens kerne. Man finder ind til fokus i en tekst og tænker over den. Kristen meditation er en måde at bede på. Men ligesom en bøn kan være fuld af ord, kan den også være ordløs. At tænde et lys i kirkens lysglobe kan være en bøn. Der er ikke noget krav om præstation i bøn og meditation – tværtimod gælder det om at slippe taget om sig selv og åbne sig for Gud.

 

Stilhed er ikke tomhed

 

Stilhed er ikke flugt

 

Stilhed er hvile og fylde

 

Du er velkommen! Vi begynder mandag den 11. september kl. 17-18.30 i Dyssegårdskirken og mødes hver anden mandag i ulige uger. Vi læser afsnit af Johannesevangeliet og holder 2 gange 20 minutters stilhed undervejs. For mere information kan du kontakte Lisbet Rømer på mail lr@km.dk eller tlf. 3966 4066.

 

 

Bøn

 

At tro i vor tid...

At se menneskehedens tilsyneladende håbløse kamp

mod vold og tilintetgørelse,

og så løfte blikket op mod Gud og bede –

kan føles næsten umuligt.

En følelse af mørke.

Troen kan være en ensom vandring i en kulsort nat.

Man bærer et lille lys med sig,

og den lille, urolige flamme lyser een frem

gennem et uigennemtrængeligt mørke.

Indimellem, på lang afstand - for enhver af os er alene -

skimtes et andet, svagt lysende punkt:

vi er flere, der vandrer i natten.

Og vi holder fast i vores absurde overbevisning om,

at natten ikke er sandheden,

men at virkeligheden er en dag uden ende.

Et uudslukkeligt lys. Og at vi trofast må holde

vore flammer i live, indtil dagen gryr.

Som om alt afhænger af dette:

at vore lys ikke brænder ud,

og at vi ikke holder op med at tro på lyset.

 

Gunnel Vallquist, Den svenska Psalmboken 1986.

Oversættelse Lisbet Rømer.